Hjemmet paa Rosengaarden - Paa Dansk ved Niels Meyn. Med Tegninger af Axel Mathiesen

Författare
Laura Fitinghoff
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1921 Danmark, Khvn
1916 Danmark, Khvn