"Ho" sûl gi ûi jô tham ik sal uri horannggi = The tiger in Korean art

Författare
(The National museum of Korea.)
Språk
Kinesiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Museum of Korea 1998 Taiwan (1949-), Seoul 217 sidor. : ill.