Holbergs komik

Författare
Erik A. Nielsen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1984 Danmark, København 461 sidor. 87-00-66883-4