Holocene Land-Ocean Interaction and Environmental Change Around the North Sea

Författare
(Edited by Ian Shennan and Julian Andrews.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geological Society of London 2000 Storbritannien, Bath online resource (v, 326 sidor) illustrationer, kartor 978-1-86239-414-8