Holy Week and Easter ceremonies and dramas from medieval Sweden

Författare
(Edited by Audrey Ekdahl Davidson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Medieval Institute Publications, Western Michigan Univ. 1990 USA, Kalamazoo, Mich viii, 159 sidor., [16] pl.-s. musiknoter