Homöopathiens närvarande ställning i främmande länder

Författare
Per Jacob Liedbeck
(P. J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Stockholm 114 sidor.