Homöopatiska polykliniken i Stockholm, oktober-december 1868. I

Författare
Per Jacob Liedbeck
(P. J. Liedbeck.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Holmberg 1869 Sverige, Stockholm 15 sidor. 8:o