Homiletik - en introduktion i kyrkans förkunnelse

Författare
Martin Lönnebo
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum 1984 Sverige, Älvsjö 256 sidor. 22 cm 91-526-0316-4
Verbum, H. Ohlsson 1977 Sverige, Stockholm, Lund 255 sidor.
Verbum, H. Ohlsson, Berling 1977 Sverige, Stockholm, Lund, Lund 256 sidor. 22 cm