Hopisång - dikter

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Ronzo 1955 Sverige, Stockholm, Stockholm [6], 50, [19 sidor., 2 pl.-bl.]