Hoppets land

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2015 Sverige 314 sidor. 19 cm 978-91-640-8028-8
Silk cop. 2007 Sverige, Stockholm 316 sidor. 19 cm 978-91-640-4485-3