Horti Upsaliensis plantæ cultæ ab initio sæculi, quarum partem tertiam venia exp. Facult. Med. Upsal. præside C. P. Thunberg ... p. p. Petrus Jacobus Liedbeck, Sud. Ner. in audit. botanico die XXIX Mart. MDCCCXXVI

Författare
Carl Peter Thunberg
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 Sverige, Upsaliæ, excudebant Palmblad & C [4], sidor. 17-25 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan