Hos herren är makten - herren är min herde

Författare
Lewi Pethrus
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm, London 302 sidor., 12 pl.
Fritze 1955 Sverige, Stockholm 303 sidor., 12 pl.-bl.