Hos mamma, hos pappa, på dagis - tre barndomsvärldar

Författare
Inger William-Olsson
(Inger William-Olsson Högskolan för lärarutbildning, Barn- och ungdomspsykologiska forskningsgruppen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för pedagogik, Högsk. för lärarutbildning 1986- Sverige, Stockholm
Inst. för pedagogik, Högsk. för lärarutbildning 1986 Sverige, Stockholm [4], 29 sidor. 91-7656-128-3