Hosea - a handbook on the Hebrew text

Författare
Eric J. Tully
(Eric J. Tully.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Baylor University Press 2018 USA, Waco, Texas xii, 368 sidor 21 cm 978-1-4813-0282-1