Hot eller löfte? - sju författare skriver om kommunikationsteknologi

Författare
(Sven Fagerberg ... redigerad av Björn Fjæstad illustrerad av P. G. Holmlöv.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksbankens jubileumsfond, LiberTryck 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill. 25 cm