Hot och våld i arbetslivet - en facklig handbok

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR 2007 Sverige, Stockholm 19 sidor.
Akademikerförbundet SSR 2004 Sverige, Stockholm 30 sidor.