Hotell och restaurang - om brand, skydd och säkerhet

Författare
(Omslag och illustrationer: Ingemar Wallgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska brandförsvarsfören. (SBF, Ystads centraltr. 1989 Sverige, Stockholm, Ystad 43 sidor. ill. 21 cm