Hotell- och restaurangföretag - uppgifter för år 1989

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistiska centralbyrån 1991 Sverige, Örebro 31 sidor.
Statistiska centralbyrån 1988 Sverige, Stockholm 29 sidor.