Hotellet

Författare
Arthur Hailey
(Arthur Hailey övers. av Yasuko Tham Golding)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1985 Sverige, Stockholm 410 sidor. 22 cm 91-0-046729-4
Bonnier 1978 Sverige, Stockholm 410 sidor. 20 cm 91-0-043161-3
Bonnier 1977 Sverige, Stockholm 410 sidor. 20 cm 91-0-038128-4
Bonnier 1977 Sverige, Stockholm 410 sidor. 19 cm 91-0-042192-8
Bonnier 1974 Sverige, Stockholm 410 sidor.
Tiden 1967 Sverige, Stockholm 382 sidor.
Tiden 1966 Sverige, Stockholm 382 sidor.