Hotet

Författare
Simon Scarrow
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media 2014 Sverige 978-91-87263-41-5
Historiska media, Scandbook 2013 Sverige, Lund, Falun 394 sidor. 18 cm 978-91-7545-049-0
Historiska media, Scandbook 2012 Sverige, Lund, Falun 394 sidor. 24 cm 978-91-87031-13-7