Hotet - mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige

Författare
(Red. Karlis Neretnieks.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Marie Brunnberg AB 2015 Sverige, Stockholm, Norrtälje 34 sidor. ill.