Hovets dräkter

Författare
(Lena Rangström (red) översättning: Roger Tanner.)
Genre
Bok, Bibliografi, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken, Livrustkammaren 1994 Sverige, Höganäs, Stockholm, Italien 152 sidor. ill. (vissa i färg) 28 cm