How robust is the capital-skill complementarity hypothesis?

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström and Epaminondas E. Panas.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FIEF 1987 Sverige, Stockholm 53 sidor.