Human judgment - the SJT view

Författare
(Edited by Berndt Brehmer and C.R.B. Joyce.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
North-Holland 1988 Nederländerna, Amsterdam viii, 520 sidor. diagr., tab. 23 cm