Human motion tracking using 3D camera

Författare
Daniel Karlsson
(Daniel Karlsson, Joakim Rydell, Christina Grönwall)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Defence Research Agency (FOI) 2009 Sverige, Linköping 87 sidor.