Humor, grotesk och pikaresk - studier i Lars Ahlins realism = The humorous realism of Lars Ahlin

Författare
Hans-Göran Ekman
(Hans-Göran Ekman.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cavefors, Tofters 1975 Sverige, Staffanstorp, Östervåla 240 sidor. 22 cm.