Humor i översättning - en jämförande studie av fyra 'Pinocchio'-versioner på svenska = Humor in translation : a comparative study of four different translations of 'Pinocchio' in Swedish

Författare
Yrja Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2004 Sverige, Stockholm 55 sidor.