Humoristiska godbitar

Författare
Skalk & C:o., pseud
(Af Skalk & C:o.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ad. Johnson 1894 Sverige, Stockholm 48 sidor.