Hundra år av byggande - Linköpings byggmästareförening 1919-2019

Författare
Gunnar Elfström
(Gunnar Elfström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DIBB förlag 2019 Sverige, Linköping 160 sidor illustrationer 23.5 cm 978-91-984787-3-0