Hundrade Esopi fabler, någre aff D. M. Luthero, somblighe aff Mathesio, och en deel aff Nathanæle Chytráeo, på det tyska språket tilhopadragne. Ithem Esopi leffuarne, aff Erasmo Albero beskiffuit. Sampt D. M: Lutheri förspråk om thene lille boks nytta, och hennes rätta bruk. Ungdomen uthi wårt kära fädernesland Swerige til öffning, rättelse och lärdom. Förswendskadhe aff Nicolao Balk Stockholmense

Originaltitel
Aisopos fabler
Författare
Aisopos
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1603 Sverige, Tryckt i Stockholm, aff Anund Olufson. Anno 1603 [16], 15-253 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan