Huorso, Vastenjaureholmen, Sallohaure samt Vaisaluokta - Sirges sameby, Jokkmokks kommun, Norrbottens län : dokumentation och förprojektering

Författare
Isse Israelson
(Isse Israelsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ájtte 2009 Sverige, Jokkmokk [8] sidor. : ill.