Hur Frankrike blev Frankrike

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1967, tr. 1970 Sverige, Stockholm 231 sidor., (8) pl.-bl. ill.