Hur allvarlig är ålderschocken? - en kritisk analys av Sveriges demografiska problem

Författare
Martin Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bertil Ohlin-institutet 2002 Sverige, Stockholm 40 sidor. 21 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan