Hur blir man riksdagsledamot? - en undersökning av makt och inflytande i partiernas nomineringsprocesser

Författare
Jan Johansson
(Jan Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, Fingraf 1999 Sverige, Hedemora, Södertälje 360 sidor. 24 cm