Hur det känns att dö - en studie

Författare
Lucie Lagerbielke
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sandbergs bokh. i distr. 1914 Sverige, Stockholm 16 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan