Hur en produkt kommer till, Grundkursprov

Författare
Rune Arleij
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze, Utbildningsförl. 1974 Sverige, Stockholm 1 sidor. i 20 ex 91-7050-272-2, 91-47-50272-X