Hur en produkt kommer till, Lärarhandledning

Författare
Rune Arleij
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze, Utbildningsförl. 1974 Sverige, Stockholm 4 sidor. + 2 sidor. 91-7050-274-9, 91-47-50274-6