Samlade skrifter Bd 9, Vägen hem. Ytlighet - ett tidens tecken. Bönens makt i nödens tider. Hur jag fick Andens dop. I dag lek - i morgon tårar. Varken syndare eller svärmare. Given kejsaren vad kejsaren tillhör

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1958 Sverige, Stockholm 326 sidor., 1 pl.-bl.
Filadelfia 1943 Sverige, Stockholm 32s
1942 Sverige, Stockholm