Hur kan man förstå och behandla utagerande och självskadande beteende vid autism? - en översikt över behandlingsmodeller och relaterade faktorer

Författare
Gunilla Gerland
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksfören. Autism 2000 Sverige, Stockholm 64 sidor. 21 cm 91-630-9805-9