Hur kapitalstrukturen påverkar den långsiktigt hållbara företagstillväxten

Författare
Sven-Olov Daunfeldt
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillväxtanalys 2017 Sverige, Stockholm 40