Hur konstnärer gör bilder

Författare
Ulla Wästfelt
(Ulla Wästfelt.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corona, Nord. bokh. (distr.), Norden 1972 Sverige, Lund, Stockholm, Malmö 55 sidor.