Hur kostnader och taxor för maskinarbeten i jordbruket beräknas, Tillägg år 1950. Rådgivande taxor för traktorarbeten i jordbruket år 1950

Författare
Henning Lönnemark
(Henning Lönnemark, Måns Berg, Nils Berglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Sverige