Hur kostnader och taxor för maskinarbeten i jordbruket beräknas, Tillägg år 1950. Rådgivande taxor för traktorarbeten i jordbruket år 1950

Författare
Henning Lönnemark
(Henning Lönnemark, Måns Berg, Nils Berglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Sverige
1949 Sverige, Uppsala
Jordbrukstekniska inst. 1948 Sverige, Uppsala 38, 4 sidor. Rådgivande taxor i tillägg