Hur lagra kärnkraftsavfallet?

Författare
Ove Stephansson
(Ove Stephansson, Nils-Axel Mörner, K. Gösta Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskningsrådsnämnden, PRESAM (distr., Litteraturfrämjandet (distr., LiberFörlag (distr., Tofters 1980 Sverige, Stockholm, Östervåla 47 sidor. diagr., ill. 19 cm