Hur mår studenten? - hälsa, problemfaktorer och kritiska händelser : slutrapport från projekt Hälsorisker i studiemiljön

Författare
Bodil Eriksson
(Bodil Eriksson och Tor Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UHÄ 1986 Sverige, Stockholm 236 sidor.