Hur man bantar bort fett utan hunger med LCHF-metoden

Författare
Ola Norrman
(Ola Norrman illustrationer: Jonathan Cowen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Exakt 2014 Sverige, Malmö 70 sidor. ill. 21 cm 978-91-89674-13-4
Bokförlaget Exakt 2014 Sverige 978-91-89674-12-7
Bokförlaget Exakt 2014 Sverige