Hur skall det gå med judarna?

Författare
Heinz Caspari
(Magnus Hermansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1937 Sverige, Stockholm 302 sidor.
Harriers Bokförl. 1936 Sverige, Stockholm 300 sidor. 20 cm