Hur skall fastighetsskattesatsen för småhus bestämmas?

Författare
Robert Boije
(Robert Boije och Hovick Shahnazarian)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Univ. 2000 Sverige, Gävle 38 sidor.