Hur vi skapa ett hem

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norblads bokh. i distr. 1920 Sverige, Uppsala 16 sidor.
Norblads bokh. i distr. 1916 Sverige, Uppsala 20 sidor.
Sveriges kristliga studentrörelses förlag 1912 Sverige, Uppsala 22 sidor.