Huru skall kvinnan bäst kunna bidraga till höjande af familjens ekonomi? - trenne inlägg

Författare
Ellen Bergström
(Af fruarna Ellen Bergström, Maria Nyström och Eva Wigström)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hellberg 1892 Sverige, Stockholm 162 sidor.
Klemmings antiqv. 1892 Sverige, Stockholm 162 sidor.